Table of Content

ADAB DALAM BERDOA




Berdoa adalah penyempurna ikhtiar. Sebab berikhtiar sekeras apapun namun jika Allah belum menghendaki, maka keinginan tersebut bisa jadi tertunda. Maka dengan berdoa kepada Allah untuk memudahkan segala urusan insya Allah menjadi penyempurna ikhtiar.


Meski begitu, sebelum berdoa, kita perlu memperhatikan adab-adabnya.


Berikut adab-adab saat berdoa:

1. Berdoa dengan ikhlas

Jadikan doa sebagai sarana untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.


2. Perbanyak doa

Isi sela-sela waktu kita dengan berdoa.

Rasulullah bersabda, "Tidak ada yang lebih utama (mulia) di sisi Allah daripada doa." (HR Ahmad).


3. Bersuci

Sebelum berdoa sebaiknya bersuci dulu dengan berwudhu, walaupun dalam doa tidak disyaratkan kesucian.


4. Berdoa menghadap kiblat

Hal ini meneladani Rasulullah ketika melaksanakan shalat istisqa. Beliau menghadapkan dirinya ke arah kiblat sebelum berdoa.


5. Menengadahkan tangan ketika berdoa

Rasulullah bersabda,"Jika kalian memohon kepada Allah mohonlah dengan telapak tangan kalian, dan janganlah kalian memohon dengan punggung tangan kalian."(Abu Dawud 2/1486).

 

6. Berdzikir dan bershalawat sebelum berdoa

Rasulullah bersabda,"Jika ada salah satu di antara kalian berdoa, hendaklah ia memulainya dengan memuji Allah dan meng-agungkanNya, lalu membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW kemudian berdoalah dia sekehendak hatinya. "(Abu Dawud 2/1481, Tirmidzi 5/3477).


7. Berdoa dengan harapan akan dikabulkan

Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Allah malu apabila ada hambaNya yang menengadahkan tangan (memohon kepadaNya), lalu dibiarkan kosong dan kecewa." (HR Al Hakim)


Semoga Allah kabulkan tiap-tiap doa yang kita panjatkan, aamiin.


Sumber: republika.co.id


Wadah berbagi ilmu melalui tulisan