Table of Content

5 Soal Esai Bahasa Jawa Kelas 10 Berserta Jawabannya

Soal Esai Bab wayang Bahasa Jawa Kelas 10 Semester 1 Berserta Jawabannya

Soal dan Jawaban Esai Bahasa Jawa Bab Crita Wayang

Soal PTS bahasa jawa semester 1

1. Crita wayang iku sumbere saka kitab Ramayana lan Mahabharata. Jlentrehna pigunane crita wayang tumrap masyarakat Jawa ing jaman saiki!

Jawaban: Wayang digunaake kanggo mahami tradisi, nyedhaki masyarakat, madhangi lan nyebar nilai.Nalika minangka media hiburan, kanggo tontonan.

2. Pangrembakane wayang ing tanah Jawa ngalami pasang surut. Akeh crita wayang kang dina iki ora tau dipentasake maneh. Jlentrehna panemu(pendapat)mu kenangapa sawijining crita wayang bisa punah utawa ora tau digelar maneh!

Jawaban: Amarga wayang wis kurang diminati kan zaman saiki wes podo modern

3. Jlentrehna urut-urutane babak sajrone pagelaran wayang, lan kepriye maknane!

Jawaban:
 • Ada-ada yaiku kidhungane dalang arep nyritakake wayang
 • Anatawacana yaiku lagu cengkoke swara siji-sijine wayang
 • Bala tengen yaiku bangsa prajurit kang disandhing ing kelir sisih tengen
 • Bala kiwa yaiku bangsa prajurit kang disandhing ing kelir sisih kiwa 
 • Blencong yaiku diyan kanggo madhangi wayang
 • Bodholan yaikupadha mangkate wadyabala
 • Cempala yaiku kayu penthol kanggo ngepraki wayang 
 • Gara-gara yaiku metune semar, gareng, petruk lan bagong
 • Jejer yaiku lagi madeg padharembungan
 • Kecrek, kepyak yaiku prabot (wesi) sing ngetokake swara crek-crek 
 • Kelir yaiku lawon putih kanggo nampani wayanganing wayang
 • Perang brubuh yaiku perang amuk amukan akeh pepati
 • Perang gagal yaiku perang wadyabala durung ana pepati
 • Perang kembang yaiku perange buta karo satriya 
 • Sabetan yaiku patrape dalang nglakokake wayang 
 • Sulukan yaiku ada-ada
 • Talu yaiku uyon-uyon ngarepake wiwit jejer
4. Miturutmu kepriye kahanane pagelaran wayang 10 taun maneh? Jlentrehna kanthi alesan sing logis.

Jawaban: Bisa dadi bakale ilang , amerga masyarakat ora ngenalake  budaya tradisi zaman bien yaiku wayang marang peneruse

5. Artikel saliyane dadi medhia nyebarake gagasan/warta, uga bisa dadi senjata. Jlentrehna kenangapa artikel bisa dadi senjata!

Jawaban: Amarga akeh wong sing isa maca artikel hingga artikel isa dimanfaatno gawe senjata fitnah / propaganda
Saya adalah admin dari Instagram @memekoplak.hqq. Disini saya membuat blog untuk Fansub anime (MKH Fansub) dan Pembahasan anime (MKH Anime). Jadi jika kalian penasaran dengan meme saya, langsung cek …