Table of Content

JAWABAN uji kompetensi wulangan 5 bahasa jawa kelas 9 halaman 138

Soal dan Jawaban Bahasa Jawa Uji kompetensi wulangan 5 kelas 9 kurikulum 2013

Soal

1. Laporan kegiatan katulis minangka bukti yen sawijining kegiatan wis dileksanakake. Kajaba kuwi laporan kegiatan katulis kanggo.

a. dokumen pribadi para siswa 
b. dokumen kanggo sekolah
c. pertanggungjawaban
d. latihan nulis laporan

2. Struktur teks laporan kegiatan sing runtut yaiku ...

a. pambuka, panutup, isi 
b. pambuka lan isi
c. pambuka, isi, panutup
d. isi, pambuka, panutup

3. Gatekna ukara iki:
1) Kegiatan karya wisata dileksanakake tanggal 12 nganti 13 April 2015.
2) Adhedhasar asil rapat karo wali murid karya wisata dianakake ing liburan semester ganjil. 
3) Karya wisata kanggo para siswa kelas 9 wis kaleksanan kanthi lancar.
4) Tujuwan studi wisata yaiku supaya para siswa bisa nglumpukake data tinggalan sejarah. 

Ukara sing trep kanggo bageyan pambuka ing laporan kegiatan yaiku ing ukara nomer ...

a. 1,2
b. 3,4
c. 1,3
d. 2,4

4. Paugeran panulise teks laporan kegiatan ing antarane yaiku ...

a runtut manut strukture
b. tulisane kudu bener
c. nganggo basa sing endah
d. dilampiri data lan foto

5. Ukara sing nyritakake kahanan sawenehing bab marang wong liya diarani ...

a. ukara lamba
b. ukara camboran
c. ukara carita
d. ukara pakon

6. Ing ngisor iki sing kalebu tuladhane ukara lamba yaiku ....

a. Budi tuku kaos, dene ali tuku tas.
b. Para siswa ngrungokake pengumuman saka gurune. 
c. Lamongan hawane panas, nanging malang adhem.
d. Rani ora melu piknik jalaran lara.

7. Ukara kang cocog kanggo bageyan panutup ing teks laporan kegiatan yaiku ...

a. Borobudur manggon ing wewengkon kabupaten Magelang.
b. Bocah-bocah sing melu studi wisata cacahe 135. 
c. Karya wisata wis kaleksanan kanthi lancar.
d. Kegiatan karya wisata dileksanakake tanggal 2 Maret 2015.

8. Sing kalebu tuladhane ukara camboran yaiku ...

a. Sumarno budhal menyang daleme simbah.
b. Amarga bukune keri dina nangis. 
c. Aku mampir toko buku gramedia.
d. Murid-murid padha nglumpuk ing lapangan.

9.Uji kompetensi bahasa jawa kelas 9
panulise aksara latin sing bener yaiku

a. numpaka prau layar
b. tumapak prau layar
c. numpak prahu layar
d. numpak prau layar

10. "pesisir Parangtritis", panulise aksara Jawa sing bener yaiku …
uji kompetensi bahasa jawa kelas 9 halaman 138

Jawaban

1. C
2. C
3. D
4. A
5. C
6. B
7. C
8. B
9. D
10. C


Saya adalah admin dari Instagram @memekoplak.hqq. Disini saya membuat blog untuk Fansub anime (MKH Fansub) dan Pembahasan anime (MKH Anime). Jadi jika kalian penasaran dengan meme saya, langsung cek …